Bemutatkozás

Név: Dr. Radnóti Katalin

Munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet

Szakképzettség: 1981. okleveles kémia – fizika szakos középiskolai tanár ELTE, Budapest

1985. egyetemi doktor, ELTE, atom- és molekulafizika

1994. MTA, kandidátus, neveléstudomány – fizika

Beosztás: Főiskolai tanár

Elérhetőség: ELTE TTK Fizikai Intézet

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Telefon: 2090-555/6271

Email: rad8012@helka.iif.hu

Kutatási terület (érdeklődés): A fizikatanítás pedagógiája

Konstruktivista tanuláselmélet és alkalmazási lehetőségei a fizika tanításában, a fizikával kapcsolatos előismeretek, félreértelmezések kutatása

A modern fizika tanítása és annak megújítása

Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek

Hátrányos helyzetű gyerek integrált nevelése, tananyagfejlesztés pedagógusképzés- és továbbképzés számára

A tanórai történések kvalitatív és kvantitatív vizsgálata

Fizikatörténet, a fizika tanításának története

Tankönyvelemzések

Társulati tagságok:

MTA Köztestületi tag,

Magyar Nukleáris társaság,

Eötvös Loránd Fizikai Társulat,

MTA Pedagógia bizottság Szakmódszertani Albizottsága,

Szilárd Leó Verseny zsűri tag

Publikációs jegyzék

 

Lekerekített téglalap: Főoldal
Lekerekített téglalap: Bemutatkozás
Lekerekített téglalap: Hallgatóknak
Lekerekített téglalap: Fizika kritérium dolgozatok
eredményei
Lekerekített téglalap: Szakmódszertani példatár
Lekerekített téglalap: Fizika tanítása
Lekerekített téglalap: Kémia tanítása
Lekerekített téglalap: Pedagógiai jellegű írások
Lekerekített téglalap: Könyvismertetők
Lekerekített téglalap: Kapcsolat